съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) разкри четири допълнителни щатни бройки на Софийския районен съд (СРС), за да потърси решение на проблема с огромната му натовареност.

СРС безспорно е най-натовареният съд в страната, а магистратите в него буквално са претрупани от дела. Ето защо новите щатни бройки, които ще бъдат взети чрез трансформация от други органи на съдебната власт, имат за цел да облекчат работата на съдиите.

ВСС освободи Методи Лалов, но първо го наказа

За да бъдат осигурени новите съдии в СРС, магистратите решиха да съкратят по един щат в районните съдилища в Карлово, Тутракан, Трън и Тетевен. Промяната стана възможна, защото според съдебната карта нито една от съдебните институции няма да остане натоварена над средното ниво.

Фалшив сигнал за бомба евакуира Софийски районен съд

На това решение обаче се противопостави съдия Олга Керелска. „Решаването на кадровите проблеми в СРС не би трябвало да става чрез вземане на щатни бройки от другите съдилища“, смята тя. Според нея трябва да бъде потърсена друго решение на проблема, давайки за пример някои административни съдилища, които имат ниска натовареност и свободни щатни бройки. Като пример тя посочи и районният съд в Тутракан, където правораздават трима съдии, а намалявайки щатната численост ще се повиши натовареността над средната за страната.

Нови щатове за съдии в Софийски районен съд

„Проблемите на СРС няма да се решат с местене на тези свободни бройки“, включи се в дебата Севдалин Мавров, според когото истинският проблем на съда са конкурсите, обосновавайки позицията си „против“.