съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Съдийската колегия на ВСС разкри четири нови щата за съдии в Софийски районен съд (СРС). Решението на магистратите е продиктувано от необходимостта да бъде облекчена работата на най-големия и натоварен съд в страната, а новите щатни бройки ще бъдат взети чрез трансформация от други органи на съдебната власт.

ВСС освободи Методи Лалов, но първо го наказа

За да бъдат осигурени новите съдии в СРС, магистратите решиха да съкратят по един щат в районните съдилища в Карлово, Тутракан, Трън и Тетевен. Промяната стана възможна, защото според съдебната карта нито една от съдебните институции няма да остане натоварена над средното ниво. Именно това бе и причината да не бъде взета една щатна бройка и от съда в Своге, каквото предложение също имаше.

„Това ли са най-подходящите органи на съдебната власт, от които да се трансформират щатове? Съвсем не мисля, че осигурване на бройки за СРС трябва да става по този начин, като ние взимаме от най-опосканото ниво на съдебната система. Ние, като нямаме районни съдилища, как ще върви системата нагоре? Хубаво е да видим къде има щатни бройки от по-горните инстанции“, възрази по време на дебатите съдия Олга Керелска.

„Става дума за бройки, които от години са незаети. Не става дума за живи хора, които местим от точка „А“ в точка „Б“, поясни от своя страна Касимир Шекерджиев.

С последна дума по този въпрос предстои да се произнесе и Пленумът на ВСС.