/ БТА
След решение на административния съд в София председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов получи копия от документите, свързани с трите проверки срещу него от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Това се случи след решение Административен съд - София-град, с което на главния инспектор се указва да предостави пълен достъп до заявената от председателя на ВКС информация, засягаща извършените спрямо него проверки през 2017 г., 2019 г. и 2020 г. , информират от кабинета на Панов

За започването на всички проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу председателя на ВКС обществото е информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, оказващи влияние върху доверието към съдебната система, което в демократичните държави е прието за висша ценност.

Според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, представлява или би представлявала обществен интерес.

Затова председателят на Върховния касационен съд публикува получените документи относно трите извършени спрямо него проверки, допълват от кабинета на Панов.

Тази информация е обществена и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона институции.
БТА