/ БТА
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) преназначи сегашния председател на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов за съдия във Върховния административен съд (ВАС). Наложи се това да стане на извънредно заседание днес, защото вчера колегията не събра мнозинство, за да гласува заявлението на Панов.

Вчера в подкрепа на заявлението на Панов гласуваха седем от членовете на колегията, а двама - представляващият ВСС Боян Магдалинчев и Драгомир Кояджиков, бяха "против". За да бъде преназначен, Панов трябваше да събере осем гласа.

Лозан Панов: Подкрепям Галина Захарова за председател на ВКС

На днешното заседание Магдалинчев и Кояджиков не участваха. За сметка на това част от заседанието бяха Даниела Марчева и Вероника Имова. Двете вчера отсъстваха.

Мандатът на Панов изтича утре, а на 11 февруари той вече ще е съдия във ВАС. Там той беше до 2015 година, когато беше избран за шеф на ВКС.
БТА