/ iStock/Getty Images
Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва отказа на главния инспектор в ИВСС Теодора Точкова да му бъде предоставена цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки, съобщиха от пресцентъра на съда.

В жалбата до Административен съд - София се казва, че решението на главния инспектор е в противоречие с материалния закон, постановено е при съществено нарушение на административнопроцедурните правила и е в отклонение от целта на закона. Напомня се, че правото на достъп до обществена информация е гарантирано с чл. 41 от Конституцията.

В нея пише още, че достъпът до информацията е от значение и за реализиране на евентуални права, свързани с правото на информационно самоопределение, т. е. правото на
всеки да знае каква информация е събирана за него.

Според Лозан Панов твърдението за наличие на класифицирана информация е "бланкетно и недоказано". По думите му, неправилно е прието, че част от информацията е служебна тайна - "няма доказателства за това".