/ БГНЕС
Парламентът прие процедурните правила за избор на нов председател на ЦИК. До това се стигна, след като досегашната председателка Стефка Стоева подаде оставка.

Предложенията за кандидати за председател на ЦИК могат да се правят от народните представители и парламентарни групи в 5-дневен срок от приемането на процедурните правила.

Български НПО също могат да правят предложения за кандидати до народните представители в 4-дневен срок.

След проверка на документите и за принадлежност към ДС и разузнавателните служби, кандидатите ще бъдат изслушани в комисията по правни въпроси.

Изборът на председател се прави от депутатите в пленарната зала. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време, провеждат се разисквания и се гласува явно.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.