Днес, 26 септември изтича срокът за регистрация на кандидати за участие в местния вот. Регистрацията на партиите и коалициите започна на 4 септември.

51 партии и 8 коалиции са подали документи за регистрация в ЦИК, като от тях са регистрирани 29 партии и 5 коалиции.

ЦИК: Над 6 млн. души могат да гласуват на местния вот, в над 11 хил. секции ще има видеонаблюдение

26 септември е краен срок и за искане от партия или коалиция за заличаване на регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК, която приема решение за заличаване на регистрацията. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение до 26 септември за регистрация в ОИК на кандидатските си листи, а ОИК регистрира кандидатските листи.

В срок до днес, 26 септември също така инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи за участие в изборите. ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка. ОИК вписва в регистъра настъпилите промени в състава и/или наименованието на местна коалиция.

Инициативен комитет може да поиска ОИК да заличи регистрацията му за участие в изборите до 26 септември. 
БГНЕС