/ БГНЕС
България получи разрешение от Европейската комисия за проектиране и строителство извън Кресненското дефиле на платното от Кулата към София на лот 3.2 от АM „Струма“. Това ще даде възможност да започне работата по последния участък на магистралата между Крупник и Кресна.

Добрата новина е резултат от усилията на правителството, което възложи на министрите на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта и съобщенията да предприемат необходимите действия за проектиране и изграждане на Лот 3.2. Предстои да започне работата по проектирането и строителството на трасето в посока Кулата – София по източния склон на Кресненския пролом. Възлага се и прединвестиционно проучване за ново трасе в посока София – Кулата отново извън Кресненското дефиле.

От МРРБ уточняват още, че няма да се предприемат действия за изпълнение на дясно платно (от София към Кулата)“ по трасето на съществуващия път Е-79.
В решението е записано, че не трябва да се предприемат действия за изпълнението на дясното платно на автомагистралата по трасето на съществуващия път Е79
през Кресненското дефиле, преди да се оцени въздействието на инвестиционното предложение върху засегнатите защитени зони - „Кресна” и „Кресна-Илинденци”.

Министерският съвет одобри доклада на министрите на регионалното развитие и на транспорта по напредъка на Автомагистрала "Струма" в последния непостроен участък.

Предстои възлагането на предпроектни проучвания за определяне на вариантите за изграждане на дублиращо трасе на магистрала „Струма”. В него трябва да се предвиди възможността дублиращото трасе на автомагистралата да се използва като нейно платно, осигуряващо движението от София към Кулата. Проучването трябва да изследва технически изпълними алтернативи според Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, е записано в правителственото решение.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
БГНЕС