/ IStock
Проверка на МВР е установила, че част от лицата с достъп до склада за съхранение на машините за гласуване са с криминални прояви.

Те са били посочени за достъп от фирмата "Сиела Норма".  

Всички машини за гласуване ще бъдат у нас до края на този месец

ЦИК поиска от изпълнителя на обществената поръчка тези хора да бъдат отстранени от работа в склада.

Ако фирмата реши, може да ги замени с други хора, за които МВР ще извърши същата проверка.
БНР