/ БТА
Парламентът прие на първо и второ четене Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 15 февруари 2022 г. в Тулуза, Франция.

Чрез Споразумението се продължава съществуващото сътрудничество на България с Европейската космическа агенция. Ратификацията означава по-нататъшен достъп на български компании (в т.ч. малки и средни предприятия), академични и изследователски организации (включително висши училища) до възможност за участие в проекти, приоритетни за агенцията.

През последните няколко години са одобрени 37 проекта. Сред тях са проект на БАН за дозиметър - прибор за изследване на космическата радиация, който вече работи в орбита, посочва парламентарната комисия по образованието и науката в доклада по законопроекта.

Финансират се участия в проекти и експерименти, за модернизиране на материално-техническата база и оборудване, за подкрепа на малките и средни предприятия, за използване на данни. Проектите са за космически изследвания, астрономия, астрофизика, изследвания за наблюдения на земята за практични цели, като например опазване на околната среда, метеорология, геодезия, телекомуникация, микронавигация, медицина, образование и информираност.

Изпълнението на Споразумението е обвързано с финансов ангажимент за България, който към момента възлиза на 2 689 300 лева годишно, които са за финансиране на български проекти в тръжните процедури на Европейската космическа агенция за България. Разходите по изпълнение на Споразумението са за сметка на одобрения бюджет на Министерство на иновациите и растежа за съответната година. След като бъде ратифицирано, Споразумението ще влезе в сила от датата на подписване на Хартата по Плана за европейска кооперираща държава, насрочено за 14-15 юни 2022 г.

Една година преди изтичането на срока на Споразумението ще бъде направен преглед на резултатите от изпълнението му, на основата на който България би имала възможност да стане и асоцииран член на Европейската космическа агенция преди изтичане на пълния петгодишен срок.
БТА