/ iStock/Getty Images
След като страната ни ще получи единствено заплатени и отложени доставки на ваксини от 2022 г., до 2026 г. ще взимаме само при нужда
България е заплатила такса за преобразуване от задължителни доставки на ваксини за COVID-19 за дози ваксини на доставки по желание в размер на 134 млн. лева. Това става след  като Европейската комисия приключи успешно преговорите с производителя и подписа Допълнително споразумение за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС .

Съгласно клаузите на Допълнителното споразумение, държавите членки следва да заплатят такса за преобразуване от задължителни доставки на дози ваксини на доставки по желание. Стойността на тази такса за България възлиза на 134,2 милиона лева, които вече са изплатени.

България спести 188 млн. лв. чрез предоговаряне на условията по договора с Pfizer за ваксини


Средствата за изпълнението на този ангажимент са включени в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“.

В резултат на участието на България в Допълнителното споразумение №5, в страната ни ще бъдат доставени единствено заплатените и отложени количества ваксини, които трябваше да получим през изминалата 2022 г. След това, до изтичането на договора с Pfizer/BioNTech през 2026 г., България няма да получава нови доставки, освен ако страната ни изрично не пожелае това, според нуждите на населението.

В същото време, с предоговарянето на условията, през следващите три години страната ни ще има гарантиран приоритетен достъп до нови адаптирани ваксини,  произведени от Pfizer/BioNTech за всички бъдещи варианти на вируса SARS-CoV-2, при евентуална нужда и желание от страна на България.

В резултат на последователните усилия и категоричната позиция на Министерството на здравеопазването, България спести 188 милиона лева, които трябваше да бъдат платени по договора с Pfizer/BioNTech за доставка на ваксини срещу COVID-19 през 2023 г.