ученик изпит
ученик изпит / iStock/Getty Images
Почти 106 000 ученици от седми и от десети клас се явиха в петък на националното външно оценяване по математика, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Около 57 330 седмокласници решаваха 23 задачи, 18 от които с избираем отговор. Две задачи са с кратък свободен отговор. Три са с разширен отговор, в който учениците трябваше да опишат и аргументират изпълнението на задачата. Те разполагаха с 60 минути за първата част на изпита и с 90 минути за втората.

На изпит по математика се явиха също 48 340 десетокласници. Те решаваха 17 задачи - 15 от тях бяха с избираем отговор, и две - с разширен. Учениците разполагаха с 90 минути.

В отделни изпитни зали работиха 17 седмокласници и 50 десетокласници, които са под карантина поради контакт с болен.

Изпитите по математика проследяват индивидуалния напредък на всеки ученик и установяват степента на постигнатите резултати от обучението, залегнали в учебната програма. Това помага за прилагането на мерки и политики за подобряване на качеството на образованието, отбелязват от МОН.

Оценката от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. С резултата в десети клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.

Максималният брой точки на изпитите в седми клас е 100, а в десети клас - 50. Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците, като процент от максималния брой точки.

Срокът за обявяване на резултатите е 28 юни.