/ Георги Димитров
Даденият срок е до 9 юли
Съветът на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) указа на Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД да предприеме съответните действия по изпълнение на искането на министъра на енергетиката Андрей Живков, съобщиха от БЕХ.

В срок до 9 юли Съветът на директорите на БЕХ изиска от Надзорния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД да представи съответните доклади и становища, касаещи обстоятелствата, свързани с извършената от Комисията за енергийно и водно регулиране проверка.

БЕХ чакат писмено искането за оставки в "Булгартрансгаз"

В прессъобщение на Министерството на енергетиката беше съобщено, че министър Андрей Живков е поискал от Българския енергиен холдинг да отстрани ръководството на "Булгартрансгаз" ЕАД. В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от своя проверка в газовия оператор, според която при реализацията на проекта "Балкански поток" "Булгартрансгаз" ЕАД не е поискал предварително одобрение от КЕВР както на сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях.

Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, отчитат от Комисията за енерийно и водно регулиране (КЕВР). Сключените договори за заем от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД са увеличили задлъжнялостта на газовия оператор от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от КЕВР, но "Булгартрансгаз" ЕАД изобщо не е уведомило комисията за тях, обявиха от Министерството на енергетиката.

Енергийният министър поиска отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз“

В понеделник от БЕХ обявиха, че очакват писмено потвърждение на направеното искане от министъра на енергетиката, след което същото ще бъде разгледано от Съвета на директорите на Холдинга.

Следва да се има предвид, че "Булгартрансгаз" ЕАД е вертикално интегрирано предприятие с двустепенна система на управление. То е независим преносен оператор, съгласно Закона за енергетиката, пише в позицията на БЕХ.