Булгартрансгаз
Булгартрансгаз / Община Плевен
В "Български Енергиен Холдинг" /БЕХ/ се очаква писмено потвърждение на направеното искане от министъра на енергетиката за оставки в "Булгартрансгаз".

След това то ще бъде разгледано от Съвета на директорите на дружеството, съобщиха от БЕХ във връзка със съобщение на интернет страницата на Министерството на енергетиката и получен доклад от КЕВР.

Те информират, че "Булгартрансгаз" ЕАД е "вертикално интегрирано предприятие с двустепенна система на управление. То е независим преносен оператор, съгласно Закона за енергетика". Решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД ще бъде публично оповестено.

Енергийният министър поиска отстраняване на ръководството на „Булгартрансгаз“

По-рано през деня служебният министър на енергетиката Андрей Живков поиска от БЕХ да отстрани ръководството на "Булгартрансгаз" във връзка с проверка на КЕВР, която е потвърдила основни изводи на Министерството на енергетиката за управлението на газовото дружество.

В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от своя проверка в газовия оператор, от които става ясно, че при реализацията на проекта Балкански поток "Булгартрансгаз" ЕАД не е поискал предварително одобрение от КЕВР както за сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях. Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, отчитат от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Сключените договори за заем от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД са увеличили задлъжнялостта на газовия оператор от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес, посочват от МЕ.

Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от КЕВР, но "Булгартрансгаз" ЕАД изобщо не е уведомило комисията за тях.
БТА