/ Дарик - Хасково
Екип учени в Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН) работи по дългосрочен проект за изработване на методики за оценка на психологическата годност на водачите на моторни превозни средства, съобщиха от БАН.

Ще спрат ли по-строги наказания шофьорите-рецидивисти? (ВИДЕО)

Като резултат от работата в последната година са изведени характеристиките на рисковите водачи, подбрани са методиките, по които да се оценяват и в момента работим по адаптирането и валидизирането им.

Целта на проекта е да се осъвременят използваните в момента психологически методики за оценка на психологическата годност на водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари и водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на МПС. В резултат от работата ни по този проект, разработваме профил на рисковия водач и определяме какви характеристики - когнитивни, социални и личностни - имат влияние върху поведението му на пътя, допълват учените, които работят по проекта.

Само за 10 часа полицаи засякоха над 4500 нарушители с превишена скорост

Перспективата на проекта е да подготви програми за превенция на водачи, за които е установен рисков профил.