С 80% са намалели текущите загуби спрямо същия период на миналата година
За периода януари - септември 2021 год. Александровска болница е редуцирала дълговете си към доставчици с 4 на сто спрямо същия период на миналата година, а приходите от основна дейност са нараснали с 32 на сто. Това съобщиха от лечебното заведение, цитирайки данни от финансовия отчет на болницата за деветмесечието. След прилагане на оздравителни мерки болницата е приключила деветмесечието на тази година с намаление на текущата загуба с 80 на сто спрямо същия период на миналата година.

Лечебното заведение е намалило разходите за поддръжка на оборудване и софтуер, за почистване, за пране и стерилизация, за телефони, за интернет, за пощенски и куриерски услуги, както и разходите за командировки и представителните разходи.

Шефът на „Александровска“: Нямаме нито един починал ваксиниран срещу COVID-19

Увеличени са разходите за персонал, допълниха още от болницата. Използваемостта на леглата е увеличена с 18 пункта спрямо същия период на миналата година. Броят на преминалите болни е нараснал, също както и броят на реализираните леглодни.

„Александровска болница“ временно спира плановия прием и плановите операции

През деветмесечието на тази година пандемията продължава да е доминиращ фактор за интензитета и характера на дейността на болницата заради различни ограничения и променената локация и функции на част от клиниките. От този месец структурата за лечение на пациенти с COVID-19 заема голяма част от Втори хирургичен блок, което дава отражение и върху резултатите за деветмесечието на 2021 г. Особено неблагоприятно върху дружеството се отразява ограничаването на плановите операции и плановите хоспитализации. Друг фактор, пряко свързан с разпространението на COVID-19, е намаляването на платените медицински услуги, допълниха още от болницата.

Александровска болница: Не съкращаваме лекари

Данните от финансово-икономическия анализ за деветмесечието на 2021 г., съпоставени с данните от анализа на 2020 г., показват, че въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна и са направени реални стъпки за преодоляване на негативните тенденции. Очакванията от предприетите оздравителни мерки са трайно намаляване на разходите в някои сегменти, както и увеличаване на приходите от някои дейности на лечебното заведение. Александровска болница функционира в условията на трайно недофинансиране през последните години, припомниха от лечебното заведение.