За 2021 година в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства /НБКСРС/ е приключило 246 преписки, а по отношение на седем души е установило, че са били използвани неправомерно СРС, за което са уведомени компетентните държавни институции, става известно от съобщение, публикувано на официалната интернет страница на бюрото. Предстои да бъде взето решение за уведомяване на засегнатите.

В Националното бюро са постъпили за изминалата година 142 сигнала от граждани с твърдения, че спрямо тях са прилагани неправомерно СРС. Националното бюро от своя страна се е самосезирало по отношение на 149 лица, като са разгледани общо 291 преписки. Проверките по 28 преписки продължават и през 2022 г.

37 души са били подслушвани със СРС-та през последните няколко месеца

Дванадесет от постъпилите сигнали в НБКСРС не са отговаряли на правилата за работа на бюрото и след разглеждането им е било взето решение да не са извършват проверки, за което гражданите са били уведомени. Пет от сигналите предстои да бъдат разгледани през 2022 г.

От 130 сигнала, отговарящи на изискванията на Вътрешните правила за работа по сигнали, по 118 от тях проверките са приключили. По седем сигнала проверките продължават. Допълнително, по четири броя сигнали, постъпили в края на 2020 г., проверките са били приключени през 2021 г.

От общия брой на постъпилите сигнали в НБКСРС, 65 са били от лица, посочили данни, че по отношение на тях има прилагани незаконосъобразни СРС в качеството им на ръководители или членове на политически партии или участници в протестите през лятото на 2020 г., както и от лица по повод изнесените в медиите твърдения.

По повод медийни публикации по темата и писмо от временната парламентарна комисия за разследване на случилото се по време на протестите в 46-ото НС, НБКСРС се е самосезирало по отношение на 141 граждани. Спрямо 128 души проверките са приключили, а относно 13 продължават и докладите на проверяващите предстои да бъдат разгледани на заседание на бюрото.