Жътвата на пшеница приключва, 436 кг/дка е средният добив
Жътвата на пшеница приключва, 436 кг/дка е средният добив / netinfo

Високи средни добиви на зърнените култури отчетоха от Министерство на земеделието и храните. По оперативни данни на Главна дирекция „Земеделие и гори” към 11 август приключва жътвата и във високите полета на страната, като са прибрани: пшеница - 10 235 000 дка, което е 99,47% от общата площ (засети 10 302 000 дка), съобщиха от земеделското ведомство.

Производството до момента е 4 463 000 тона пшеница, при среден добив за страната от 436 кг/дка. По информация на Националната служба по зърното и фуражите качеството на пшеницата е сравнимо с това от последните 10 години. Над 1,5 млн. тона от произведеното зърно са удовлетворяващи мелничарската промишленост. Не се налага внос за подобряване на наличната за преработка в брашна пшеница.

Производството на зърно от ечемик възлиза на 911000 тона при среден добив за страната за зимния ечемик е 408 кг/дка и за пролетния ечемик 303 кг/дка. Ечемик е прибран от 2 254 000 дка при общо засята площ 2 325 000 дка.

Реколтирани са 62 573 дка ръж, което е 88,46% от засятата площ. Производството е 14 174 тона, при среден добив – 227 кг/дка. Ожънати са тритикале 54 602 дка или 92,12% от общата площ. Производството е 18 657 тона, при среден добив от декар - 342 кг. Жътвата на ръж и тритикале продължава.