Земеделският фонд подкрепя пчеларите с 3.5 млн. лева
Земеделският фонд подкрепя пчеларите с 3.5 млн. лева / Thinkstock/Getty Images

Управителният съвет на ДФ "Земеделие" е взел решение за отпускането на държавна помощ de minimis в размер на 3.5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г., съобщиха от финансовата институция.

Средствата се предоставят от бюджета на Държавен фонд "Земеделие" на регистрирани по наредбата пчелари. Допустими за подпомагане са стопани, отглеждащи минимум 10 (но не повече от 200) пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен на базата на подадените за участие в схемата заявления.

Документи за кандидатстване за предоставяне на помощта ще се приемат от 10 до 30 юни в областните дирекции на фонда. Срокът за сключване на договорите и изплащане на сумите е от 13 до 31 юли 2015 г.

Максималният размер по схемата de minimis за всеки земеделски стопанин или стопанство е не повече от равностойността на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.