Защо шефовете не трябва да се шегуват с подчинените си
Защо шефовете не трябва да се шегуват с подчинените си / ThinkStock/Getty Images

Американски и китайски учени обясниха защо е по-добре началникът да не се шегува с подчинените си. Статията им е публикувана в научното списание Group & Organization Management.

Изследването е извършено в 54 компании. Били са интервюирани 70 началници и 241 сътрудници, за които са били съставени специални анкети.

Изследователите са установили, че ако в колектива цари конфликтна обстановка и взаимоотношенията между началниците и служителите са лоши, шегите на ръководството, независимо какви са те, се възприемат негативно от работниците и само влошават положението.

Тези изводи противоречат на популярната хипотеза, че хуморът на босовете повишава моралната удовлетвореност от работата.

"Ръководителите не трябва да прибягват до шеги, за да подобряват отношенията с подчинените си. За тази цел е по-добре да бъдат използвани други средства - точни инструкции, справедливи решения, ясни и полезни коментари по повод свършената работа. А след това, когато отношенията вече са оправени, хуморът помага те да бъдат поддържани", коментира Кристофър Робърт, ръководител на изследването.

Учените са установили още, че в колективите, където отношенията между началници и подчинени са добри, всеки хумор е приемлив. Както позитивните, така и циничните шеги повишават удовлетвореността от работата.

Изследователите уточняват, че сексистките или расистки шеги са изключение от правилото и могат да бъдат възприети по различен начин от колектива.
Учените от САЩ и Китай изтъкват, че ръководителите на компании могат да се възползват на практика от изводите им и по този начин да подобрят микроклимата и работната среда.

Източник: БТА