US кризата няма ефект върху кредитирането на малките и средни фирми в ЕС
US кризата няма ефект върху кредитирането на малките и средни фирми в ЕС / netinfo

Ликвидната криза на финансовите пазари в САЩ не е повлияла съществено върху финансирането на малките и средни предприятия (МСП) в страните- членки на ЕС. До този извод са стигнали участниците в срещата на Мрежата на европейските финансови институции за подкрепа на МСП (NEFI), която се проведе в четвъртък в София. Домакин на форума бе Насърчителна банка. В срещата участваха банки за развитие от Германия, Унгария, Италия, Испания, Словения, Австрия и Финландия. Банките за развитие считат, че ликвидната криза би могла да доведе до известно увеличение в цената на заемите за МСП, но то няма да е голямо.

В повечето страни на ЕС банките за развитие работят по едни и същи програми, но е необходимо те да бъдат приспособени към особеностите на всяка страна и нейната икономика, за да могат да действат ефективно, е друг извод от срещата. На нея е бил представен и проектът за създаването на Българска банка за развитие и дейностите и инструментите, които ще развива и използва. Проектозаконът за преструктурирането на кредитната институция бе приет на първо четене от Народното събрание вчера.

NEFI e създадена през 1999 година и в нея членуват 12 банки за развитие от Швеция, Австрия, Финландия, Латвия, Испания, Германия, Италия, Унгария, Франция, Люксембург, Словакия. Мрежата служи като средство за връзка с Европейската комисия и нейните органи.