Трима са участниците в обществената поръчка за охрана на сгради
Трима са участниците в обществената поръчка за охрана на сгради / netinfo
„СОТ” ЕООД, агенция „ДАГА С” ООД и „ФОРС ДЕЛТА СОТ ФДС” ООД са участниците в обявената от Министерството на държавната администрация и административната реформа обществената поръчка с предмет „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради, ползвани и управлявани от МДААР”.

При оценяването на офертите 50 процента тежест има предлаганата цена. 35 процента от оценката формира критерият за надеждност и качество при изпълнение на поръчката, а останалите 15 процента – критерият за отговорност и гаранции за покритие на щети.

Повече подробности за тази обществена поръчка ще намерите в сайта на МДААР, рубрика Документи - > Обществени поръчки.