Ралица Агайн: В Унгария Хилд се свързва с измамна дейност
Ралица Агайн: В Унгария Хилд се свързва с измамна дейност / netinfo

Унгарската комисия за защита на потребителите е информирала е информирала обществото за измамна дейност от страна на „Хилд”. Това съобщи в интервю за Дарик радио заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн. Тя уточни, че ако „Хилд”, която предлага изплащането на пожизнени месечни ренти на възрастни хора, иска да продължи работа на българския пазар трябва да приведе своята дейност в съответствие със законодателството ни.

Госпожо Агайн, Комисията за финансов надзор информира „Хилд”, че дейността която са предприели у нас по характеристика е застраховане и това означава, че те нямат лценз за такъв вид дейност и трябва да поискат лиценз или да бъдат закрити.

Проблемът, който ние сме констатирали, е че те след прехвърляне на недвижим имот поемат ангажимент да плащат пожизнени ренти или пенсии, независимо как се наричат, докато предишният собственик на имота е жив. И това обещание да се изплащат тези пенсии или ренти по смисъла на Кодекса на застраховането може да бъде обещавано и извършвано само от застраховател, като смисълът на това ограничение е държавата да гарантира, че само институции, които разполагат с достатъчно капитал и резерви, могат да правят тези обещания.

Тоест „Хилд” не е заддължително да закрият своята дейност, но най-малкото трябва да подадат документи за лицензиране като застрахователно дружество?

Те могат да преценят как тяхната дейност може да бъде извършвана по начин, по който да не противоречи на изискването, да бъдат правени обещания само от лица, които имат лиценз за животозастраховане. Може да има различни подходи за решаване на този въпрос. В някои държави например, при такъв продукт, собствеността на имота не се прехвърля предварително. По този начин не съществува риск за хората, че те ще си прехвърлят имота и след това в последствие да се окаже, че няма кой да плаща, по тази сделка от името на фирмата, която е получила имота. В други случаи има други решения. Биха могли да сключат и договор с животозастраховател, който от тяхно име да поеме обещанието и ангажимента да плаща тези ренти или пенсии, но във всеки случай, така, както в момента е подходено към дейността на тази компания „Хилд” категорично противоречи на защитата на потребителите и на изискванията на българското законодателство.

Компанията „Хилд” има дейност не само в България, но и в други страни. Проучихте ли как действат и на другите пазари?

За една друга държава имаме информация, че тази фирма има дейност, и това е Унгария. Свързахме се с нашите колеги от унгарската комисия за финансов надзор, които ни изпратиха своето становище както и прессъобщение, което е разпространено до техните медии от името на тяхната комисия за защита на потребителите, в които информират обществото за измамна дейност от страна на „Хилд”.

Тоест в Унгария те са помолени да променят начина си на работа?

В Унгария специално законодателството предвижда възможност такива рентни договори да могат да се сключват от други лица и в момента се готвят сериозни изменения в тяхното законодателства, така че такъв тип договори да могат да бъдат сключвани единствено и само от институции, които отговарят на изискванията за застраховател, имат достатъчно капитал, който отговарят на минимума, поставен от европейските директиви.

Казахте една много силна дума, която е употребена в Унгария, „измама”.

Това е заглавието на тяхното прессъобщение така както ни е изпратено от нашите колеги, официално от унгарската комисия за финансов надзор.

Вие тук имахте ли среща с ръководството на „Хилд”?

Беше проведа такава среща преди време на която те ни представиха допълнително образец на договор. Нашият анализ и становището ни е резултат от внимателен анализ както на проекта на договор, който ни беше предоставен от тази фирма, така и въз основа на практиката от другите европейски държави.

Това което вие сте направили като проучване като регулаторен орган означава, че по никакъв начин „Хилд” в този момент не се вместват в законодателството на България?

Категорично! И хората, които имат намерение да сключат такива договори, трябва да знаят, че прехвърляйки своето имущество, остават незащитени от страна на българските надзорни институции.

Става ясно, че самите хора, които сключват договори с „Хилд” могат да останат без жилище независимо от условията в договора.

Ние не можем от сега да преценим какви са намеренията на тази фирми или въобще на такъв тип фирми, които може да се появят на пазара. Ние не можем да съдим по нищо предварително за техните намерения. Това което казваме е, че такъв тип дейност е необходимо да бъде обект на лиценз и да подлежи на надзор, тъй като тези фирми предварително получават имущество за което към момента не съществуват никакви гаранции за това, че те могат да покриват своите задължения в бъдеще. И менно поради тази причина има изискване за лицензи на банки, на застрахователи, на пенсионни фондове, това са институциите, които получават средства предварително от хората и след това се задължават да им ги изплащат в съотвествие с продукта, който са продали. Във всеки един от тези случаи българското законодателство предвижда изискване за лиценз и надзор от страна на надзорна институция. В конкретния случай с „Хилд” става въпрос за същата дейност. Те получават имуществото напред след което поемата нагжимент да изплащат в бъдеще и тази фирма в момента не подлежи на надзор, тъй като тя не е получила лиценз да извършва тази дейност. В този смисъл, това, което предупреждаваме хората е, че в никакъв случай тяхнат сделка не е обект на надзор и защита от страна на надзорните институции в България.