Райфайзен Интернешънъл придоби чешката еБанка
Райфайзен Интернешънъл придоби чешката еБанка / netinfo

След придобиването, клиентската база на местната „Райфайзен” се увеличава до близо 300 000 души. Банкирането на дребно значително ще набере допълнителна скорост. Цената на придобиване е 130 млн. евро, а коефициентът “цена/балансова стойност на активите” е равен на 3.1. Сливането е планирано за 2008 година.

„еБанка” започва работа през 1998 г. и е фокусирана преди всичко върху банкирането на дребно. Неин предишен собственик бе „Ceska pojistovna”, най-голямата застрахователна компания в Чехия. Активите на „еБанка” към края на юни 2006г. възлизат на 630 млн. евро, а броят на служителите е 925. В същото време, активите на „Райфайзенбанк” възлизат на 2,79 млрд. евро, има 50 офиса и 1 173 служители. „Райфайзенбанк” оперира като универсална банка в Чехия от 1993 г.

С това придобиване, „Райфайзен Интернешънъл” ще увеличи клиентската си база от физически лица с повече от 70% до 300 000 души. Общият пазарен дял по отношение на активите (по данни от 2005 г.) е 3,3%, което нарежда двете банки на шесто място на чешкия пазар.

Чешкият банков пазар се развива динамично, като през 2005г. активите нараснаха с 15,9%. С ръст от 40,7% през 2005 г., кредитите към физически лица бяха основен двигател на растежа. Общият обем на кредитите за домакинствата в страната възлиза едва на 12,7% от БВП, докато средно за новите страни-членки на Европейския съюз той е 14.4%. Според проучване на „Райфайзен Рисърч”, кредитите за домакинства в Чехия се очаква да нарастват средно с 19% всяка година до 2010 г.

„Райфайзен Интернешънъл” е мажоритарен собственик на „Райфайзенбанк” с дял от 51%. Останалите 49% се държат от „Райфайзенладесбанк”-Горна Австрия (25%) и „Райфайзенландесбанк”-Долна Австрия (24%). Тази структура на собствеността ще се запази и след планираното сливане на двете банки.