Продават акции на „Каолин” на БФБ
Продават акции на „Каолин” на БФБ / netinfo
Първичното публично предлагане на акции на „Каолин” ще се проведе на Българската фондова борса. Очаква се да бъдат предложени до 5 милиона акции с минимална цена 12 лева и 50 стотинки, с цел увеличаване на капитала на дружеството.

Приходите от емисията ще бъдат насочени към инвестиции в Източна Европа.

Плащането на купените книжа от първичното публично предлагане ще става от 23 до 25 април, а борсовата търговия с акциите ще започне в края на май.

Търговията на фондовата борсата стартира с леки разпродажби, тъй като инвеститорите освобождават средства за участие в аукциона за „Каолин”. Оборотът засега е минимален – около 84 хиляди лева. Двата индекса – SOFIX и BG40 отчитат леко понижение, съобщи Владимир Малчев – инвестиционен консултант от „Бултренд Брокеридж