Предлагат 900 000 акции на „Ломско пиво” на закрит аукцион в четвъртък
Предлагат 900 000 акции на „Ломско пиво” на закрит аукцион в четвъртък / netinfo

На 6 декември 2007 на смесен закрит аукцион ще бъдат предложени 900 000 акции на „Ломско пиво” АД. Пазарната партида за търговия е 1 лот = 1 акция при минималната цена за акция 3,50 лв., като няма да има максимална лимитирана цена. На аукциона може да се участва както с лимитирани, така и с пазарни поръчки. Инвестиционният посредник, през който ще бъдат предложени акциите на „Ломско пиво” АД, е „Бенчмарк Финанс” АД.

Броят на акциите, които ще бъдат предложени на аукциона, представляват 20 на сто от капитала на пивоварната. При успешна реализация на аукциона тази седмица дружеството ще има free-float от над 45 процента. В момента се водят преговори за продажба на останалите 51 на сто, които след аукциона на 6 декември ще останат притежание на „АгроИнвест Инженеринг” АД.

Очаква се пивоварната изцяло да смени мажоритарния си собственик до средата на 2008 година. Освен успешният старт на износ на продукция на пивоварната за Румъния, беше заявен дистрибуторски интерес и от други страни в Европейския съюз. Експерти на „Ломско пиво” АД разработиха проект, чрез който дружеството ще се възползва от възможността да плаща само 50 на сто от определения в Румъния акциз.

Това ще доведе не само до по-висока конкурентоспособност, но и до значително повишение на нормата на печалба от изнасяната за северната ни съседка бира. Тази възможност в Румъния се предлага за пивоварни от Европейския съюз с производство до 200 000 хектолитра годишно и е съгласувана и одобрена от регулативните органи на Съюза.

„Ломско пиво” АД планира в началото на 2008 година да основе дъщерно дружество в Румъния с цел посрещане високия интерес от страна на по-малките дистрибутори. Планираният износ за северната ни съседка и за други страни от Европейския съюз за следващата година възлиза на над 30 процента от производството на пивоварната и ще бъде реализиран чрез увеличаване на произвежданите количества пиво. Дружеството е осигурило и над 70 процента от необходимия за 2008 година пивоварен ечемик на цени, по-ниски от пазарните. В резултат на това следващата година се очаква ръст не само в приходите на дружеството, но и в нормата на печалба спрямо 2007 година.