ПИБ върна ликвидната подкрепа от 1,2 млрд. лв.
ПИБ върна ликвидната подкрепа от 1,2 млрд. лв. / DarikNews.bg, архив

Първа инвестиционна банка (ПИБ) погаси получената през юни 2014 г. държавна подкрепа от 1,2 млрд. лв., съобщиха от банката в четвъртък. Международната рейтингова агенция Fitch пък е потвърдила кредитния рейтинг на ПИБ със стабилна перспектива.

В началото на декември миналата година ПИБ погаси 775 млн. лв. от помощта, в т.ч. 25 млн. лв. лихви от ликвидната подкрепа. Тогава от банката обявиха, че оставащата част от 450 млн. лв. е дължима до края на май 2016 г., съгласно плана, одобрен от Европейската комисия.

Още през 2014 г. ПИБ пое ангажимент пред ЕК за усъвършенстване на своето корпоративно управление и управлението на риска.

Владислав Горанов разяснява отношенията на държавата с ПИБ

През юни 2015 г. бе избран нов независим член на Надзорния съвет на ПИБ - Юрки Коскело, който е работил повече от 20 години в Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка. Целта на неговото назначение бе постигане на повече независимост и прозрачност в съответствие с утвърдените международни практики на Европейската комисия и IFC.

В края на ноември 2015 г. ПИБ публично обяви и нова организационна структура, която отговаря на всички изисквания на ЕК.

През януари 2016 г. предсрочно бяха погасени нови 100 млн. лв., а ръководството на банката обеща остатъка от 350 млн. лв. до пълното изплащане на държавната подкрепа, дължим до края на месец май 2016 г., да бъде обслужен по същия начин.

ПИБ реализира и съвместен проект с IFC за прилагане на международните стандарти в доброто корпоративно управление, които банката прилага в работата си.

Изпълнението на проекта напълно съвпада с поетите ангажименти във връзка с плана за преструктуриране, одобрен от ЕК.

В началото на тази година ръководството на ПИБ обяви, че няма притеснения за прегледа на качеството на активите, като се аргументира с това, че в голяма степен тя вече е преминала такъв през 2014 г., преди изготвяне на плана за преструктуриране.