Пет проекта с държавни заеми и гаранции стартират през 2009 г.
Пет проекта с държавни заеми и гаранции стартират през 2009 г. / Sofia Photo Agency
С държавни заеми и гаранции до 874 милиона евро ще стартират пет проекта през 2009 година. Правителството реши два от тях да бъдат финансирани с държавни заеми до 47 милиона евро, а три ще са подкрепени с държавна гаранция до 827 милиона евро. Изпълнението им според кабинета ще подобри железопътната инфраструктура, ще стимулира развитието на енергетиката и ще подобри капацитета на МВР.

С държавни заеми ще бъдат реализирани проектите „Изграждане на телекомуникационна инфраструктура на МВР” и „България – регионално и общинско водоснабдяване”. С държавно гарантирани кредити пък ще се подкрепят проектите за стабилизиране на железопътната инфраструктура в периода 2009-2011 година, осигуряване на държавно гарантиран заем за студентско кредитиране и изграждането на АЕЦ на площадка „Белене”, за което ще бъдат инвестирани 600 млн. евро.

Целта на проекта за стабилизиране на железопътната инфраструктура, който ще се финансира от Световната банка, е подновяваме на жп пътя и съоръженията, повишаване на скоростта на движение и безопасността на превозите, както и намаляване на разходите чрез въвеждане на нови технологии.