Определиха членовете на Нодзорния съвет на НА Пътната инфраструктура
Определиха членовете на Нодзорния съвет на НА Пътната инфраструктура / netinfo
Правителството определи Иван Атанасов, Милош Поцков, Трайчо Попов, Цветан Нанов и Цвета Каменова за членове на Надзорния съвет на Национална агенция „Пътна инфраструктура”. Техният мандат ще е пет години.

Същевременно кабинетът увеличи с 12 щатни бройки работещите в Изпълнителната агенция „Програма ФАР” към регионалното министерство, чиято акредитация бе отнета от Европейската комисия, заради установени нарушения при изразходването на евросредства.

Агенцията за държавна финансова инспекция ще съдейства на контрольорите от Европейската комисия при техните проверки. Това предвиждат приетите от правителството предложения за промени в Закона за държавната финансова инспекция. Съдействието на служителите на Държавна финансова инспекция ще се изразява в съвместни претърсвания на помещения, автомобили и офиси заедно с инспекторите на Еврокомисията.

По време на съвместните проверки ще могат да бъдат изземани документи от проверяваните организации и лица, като това ще става след разрешение на съда и със съдействието на МВР. Промените в закона имат за цел на служителите на Еврокомисията да бъде осигурено пълно съдействие за осъществяване на контрол или проверки на място за защита на финансовите интереси на Общността срещу измами. По този начин ще се засили и контролът върху управлението на средствата на структурните фондове на ЕС.