Най-високо запрашаване е регистрирано в село Чепинци
Най-високо запрашаване е регистрирано в село Чепинци / снимка: Sofia Photo Agency

Най-високо запрашаване е регистрирано от мобилната автоматична станция в село Чепинци. Това каза заместник министъра по околната среда и водите, отговорен за опазване чистотата на въздуха, Атанас Костадинов. При норма от 50 микрограма на кубичен метър около шест или седем пъти е завишено запрашаването там.

Леко завишение на фините прахови частици е регистрирано във всеки един пункт в София днес. В Ботунец е регистрирано покачване на азотния диоксид към 12,00 часа. Това обаче не е обезпокоително, защото е характерно за всеки по-натоварен ден в столицата, заяви Атанас Костадинов. За да твърдим, че има фактори, които застрашават човешкото здраве, живота или оказват някакво влияние за серните диоксиди например трябва да имаме например 24 регистрирани превишения над средно денонощната норма, а за азотните диоксиди – 18 превишения. Засега за серни диоксиди, за азотни диоксиди нямаме дори едно превишение, обясни Костадинов.Костадинов добави, че, взривовете от 6.30 сутринта не е повлияло значително на тези показатели. Нормата за серен диоксид е 350 микрограма на кубичен метър. По думите на Атанас Костадинов, постоянните станции към десет часа сутринта са регистрирали с пъти по-малко микрограма диоксид от пределната норма. Дори в Чепинци в 10 ч сутринта е 82 микрограма, което е 4 пъти по-малко от пределно допустимата норма, каза Костадинов.