КЗК глоби трета таксиметрова фирма за имитация
КЗК глоби трета таксиметрова фирма за имитация / снимка: Sofia Photo Agency

Комисията за защита на конкуренцията / наложи имуществена санкция от 150 000 лв. на „ОК-СОФТРАНС” ООД за имитация, съобщиха от антимонополния орган. Производството е образувано по молба на „О’КЕЙ Супертранс” АД. Двете компании са конкурентни на пазара на таксиметровите услуги.

Събраните материали показват, че „ОК-СОФТРАНС” ООД използва рекламно лого, което е напълно идентично с логото на молителя, еднакви са отличителните цветове, начинът на изписване и разположението, а телефонният номер за поръчки се различава с една цифра. Избраното име на компанията пък е близко по звучене с името на конкурентната фирма.

КЗК счита, че поведението на „ОК-СОФТРАНС” ООД създава реална опасност от увреждане интересите на молителя и въвежда в заблуждение потребителите.

В последните два месеца, това е третата санкция от 150 000 лв., която КЗК налага за същото нарушение.