Комплексни разрешителни на предприятия ще бъдат връчени в МОСВ
Комплексни разрешителни на предприятия ще бъдат връчени в МОСВ / netinfo

11 комплексни разрешителни на предприятия ще връчи заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Разрешителни ще получат новоизградени регионални депа за отпадъци, свиневъдни и птицевъдни ферми, химически инсталации, за производство на керамични изделия и на биодизел и новоизградена екарисажна инсталация.

Предприятията са част от тези, за които първоначалното издаване на комплексни разрешителни закъсня. По разпореждане на министър Джевдет Чакъров беше изработен график за ускореното им подготвяне, който се изпълнява и за което беше уведомена официално ЕК.