Дадоха 101 комплексни екоразрешителни за български фирми
Дадоха 101 комплексни екоразрешителни за български фирми / снимка: Sofia Photo Agency

Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев раздаде днес последните 101 комплексни разрешителни за първоначално издаване. По този начин България изпълни ангажимента си пред ЕК след регистрираното закъснение. Заради забавянето по разпореждане на министър Джевдет Чакъров беше изработен график за ускореното им подготвяне до края на септември, за което беше уведомена официално ЕК.

Сред получилите днес комплексно разрешително са 18 регионални депа за отпадъци, птицекомплексни и свинекомплекси, инсталации за биогорива и маслопреработвателни предприятия. С това процесът на първоначално издаване на комплексни разрешителни приключи.