птичи грип
птичи грип / iStock/Getty Images
Настъпващото застудяване и по-активният прелет на дивите птици са важни фактори за разпространението на инфлуенца по птиците, която се появи на места в Северна България, съобщи на заседание на Областната епизоотична комисия директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол д-р Добромир Димитров.

В Ямболска област сега се отглеждат 20 500 кокошки за яйца, 358 000 бройлери, 16 500 патици и 2000 фазани. В частни дворове се намират около 300 000 кокошки и 1200 водоплаващи.

Влиза в сила забрана за изкарване на птиците извън местата за отглеждане, които трябва да са оградени с телена мрежа за недопускане на контакт с диви птици. Забранява се превозът на птици, освен с ветеринарно разрешение, затварят се пазарите за всякакви видове живи птици, каза д-р Николай Милковски от Областната дирекция по безопасност на храните.

Новото в мерките за предпазване от заболяването е определянето на подходящи терени за загробване на умрелите и евтаназираните пернати. Местата за загробване, каквито в областта не достигат, трябва да бъдат одобрени от специалисти от РИОКОС, да не са в близост до подпочвени води и във вододайни зони, посочи д-р Милковски.