/ Pixabay
Община Враца стартира превантивна кампания срещу колоездачите. Това се налага поради  многократно подавани сигнали от граждани за преминаващи по пешеходната зона велосипедисти и с цел недопускане на евентуални инциденти.

Форум за пътна безопасност във Враца

През целия месец ще бъдат провеждани акции от служители на звено „Инспекторат“ и полицията в града, като преминаващите колоездачи ще бъдат спирани и предупреждавани за забраната, а родителите на малолетните лица ще бъдат запознати с размера на глобите за неспазване на Наредбата за осигуряване на обществения ред.

100 деца с велосипеди казаха „НЕ на наркотиците“

В рамките на кампанията ще бъдат поставени и допълнителни информационни табели.