Строителни материали
Строителни материали / Община Видин
Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна днес с кметове и кметски наместници от шест населени места в Общината. Срещата се проведе в складовата база, намираща се в бившето военно поделение, в близост до крепостта „Баба Вида“. Поводът за нея е третото поредно предоставяне на мраморни плочи, демонтирани при изпълнение на ремонтните дейности по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“. След  предварително направена заявка от кметовете и кметските  наместници на Слана Бара, Буковец, Покрайна, Цар Симеоново, Ботево и Ивановци, материалите бяха транспортирани до населените места. Огнян Ценков сподели, че мраморни плочи ще получат Районното Мюфтийство, които ще бъдат положени в двора на джамията пред библиотеката на Осман Пазвантоглу, както и „Митница-Лом“ за нуждите на митнически пункт „Връшка чука“. Материалите се раздават с приемо-предавателен протокол.

Среща с кметовете

Присъстващите кметове споделиха, че демонтираните мраморни плочи ще бъдат предназначени за оформяне на тротоари, облагородяване площадните пространства около кметствата, храмове, паметници  и детски площадки. 

Кметът на село Покрайна Валентин Маринов изказа удовлетворението си от правилнто решение на Огнян Ценков, благодарение на което обликът на населените места на територията на Общината се подобрява. Ценков обърна внимание и на баластрирането на улиците, което Община Видин продължава да изпълнява: "То се извършва по желание на жителите, осъществява се от депото за твърди битови отпадъци, където с помощта на дробилна машина се раздробяват в обща трошено-каменна фракция“. Кметът на Община Видин отбеляза, че демонтираната настилка няма да се продава на физически лица.
 
 
Община Видин