ОбС Мездра
ОбС Мездра / Община Мездра
Рекорден бюджет от 16 072 384 лева одобриха в четвъртък вечерта общинските съветници в Мездра. Проектът, предложен от общинската администрация, претърпя несъществени промени, които не промениха финансовата рамка, съобщиха от Община Мездра.
Освен предложените над 16 млн. лв. в Община Мездра тази година ще влязат още 12 657 000 лева от европейски проекти.  
Образованието е основен приоритет на общината, а в сектора са предвидени 7 519 000 лева.  За делегирани от държавата дейности бяха одобрени предложените 10 074 385 лева, като  за местни дейности сумата е 5  855 610 лв., а за дофинансиране на държавни дейности - 142 389 лв. 

Общинските съветници приеха корекции в представителните разходи, които бяха намалени наполовина – от 6 000  на 3 000 лева. Одобрена беше и промяна в бюджетната рамка, която увеличава средствата за културния календар на всяко село и вместо предложените 500 лева, кметовете ще получат по 700 лева, за да организират своите прояви.

Кмет Мездра
Община Мездра

След увеличението сумата по това перо от 13 500 нараства до 18 900 лв. 
Дебатите при обсъждането на бюджета за 2019 г. продължиха малко повече от час. С одобрението на 13 от присъстващите 19 общински съветници, предложението стана финансовата рамка, с която Община Мездра ще се съобразява тази година. Нито един в залата не гласува „против“, а шестима от съветниците се въздържаха.