/ ThinkStock/Getty Images
Състав на Софийския апелативен съд е потвърдил присъдата на Софийски градски съд спрямо А.Р., с която тя е била призната за виновна за извършено от нея престъпление по служба, съобщиха от Апелативна прокуратура София. Със същата присъда А.Р. е била частично оправдана за част от вменените й нарушения на служебните задължения и за набавяне на облага за себе си в размер на 1000 лева. Подсъдимата е била оправдана изцяло по обвинение за подкуп.

Една година и шест месеца „лишаване от свобода“ за грабеж на мъж в Козлодуй

Подсъдимата А.Р. е била предадена на съд по обвинителен акт на Специализирано звено „Антикорупция“ на Софийска градска прокуратура за това, че в периода от 20 март 2009 г. до 27 април 2009 г., в гр. Видин, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - съдия в Районен съд-Видин, нарушила служебните си задължения и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в увреждане на законосъобразното и нормалното протичане на съдопроизводството, сериозно накърняване на авторитета на съда и намаляване на доверието на обществото във функционирането на съдебната система.

Съдят мъж за агресивно поведение към съседка

В инкриминирания период от време съдия Р., в нарушение на служебните си задължения относно случайния избор, съгласно чл. 9 ал.1 от Закона за съдебната власт, взела за разглеждане и решаване като съдия-докладчик искова молба, която била разпределена на друг съдия.

Ищец по молбата бил близък приятел на съдия Р., който преди това споделил с нея, че има да получава дадени от него пари на заем в размер на 1000 лева от друго лице. При консултация с адвокати мъжът разбрал, че вземането му било погасено по давност. Тогава подсъдимата предложила на приятеля си да му помогне, като му давала консултации за отправяне на нотариална покана, а впоследствие и за изготвяне на искова молба до Районен съд – Видин. Обещала му и да реши лично делото.

Двама мъже са предадени на съд за блудствени действия с деца

По изготвена по указания на съдия Р. искова молба било образувано гражданско дело в Районен съд - Видин. В нарушение на закона А.Р. взела исковата молба, подменила протокола за случайно разпределение на делото и започнала да го разглежда.

В периода, докато производството било висящо, синът на ответника по делото се разплатил с приятеля на Р., който поради това подал молба за прекратяване на производството и подсъдимата го прекратила. Целта й е била да се облагодетелства приятеля й с 1000 лева, което и постигнала, извършвайки престъпление по служба.

За извършеното от подсъдимата А.Р. престъпление й е наложено наказание от шест месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок. Решението на съда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Върховния касационен съд.
Апелативна прокуратура София