Партиите постигнаха споразумение за състава на СИК във Видин

/ Община Видин
Кметът на Община Видин Огнян Ценков проведе консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май. 

Назначена е Районната избирателна комисия – Видин

На тях се явиха представители на парламентарно представените партии в 44-то Народно събрание - ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България“, Партия „ДПС“, Коалиция “Обединени патриоти“, Партия „Воля“, както и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - Коалиция „Реформаторски блок“ и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД“.

В заседателната зала на Общинска администрация присъстваха и неупълномощени представители от съставите на коалиционните партии. 

Участниците в срещата.
Община Видин

Огнян Ценков разясни на участниците в срещата изискванията по Изборния кодекс и Решенията на Централната избирателна комисия и Районната избирателна комисия - Видин във връзка с назначаването на състави на секционните избирателни комисии.

Той подчерта: „Консултациите са публични, денят, часът и мястото за тяхното провеждане са публикувани на интернет страницата на Общината. По този начин е спазено  законовото изискване за оповестяването не по-късно от три дни преди провеждането им“.
 
Ценков поясни, че при стриктно спазване на решенията на ЦИК и РИК Община Видин е предложила примерно разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за всяко отделно населено място на територията й.
 

По време на консултациите бяха направени промени в състава на някои секционни комисии. След отразяване на поисканите промени, секретарят на Общината Иванела Андреева прочете състава на всяка една от СИК, с което присъстващите постигнаха пълно съгласие.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии (който включва също председателите, заместник-председателите и секретарите) в Общината е 999.

Избирателните секции са 121, а броят на членовете на всяка СИК е съобразно броя на избирателите в съответната секция.