/ /iStock
Ново затворническо общежитие от открит тип ще бъде открито във Враца този четвъртък, съобщиха от Министерството на правосъдието. То се намира в непосредствена близост до затвора във Враца, в бившата Служба по метрология и стандартизация. Обектът е част от проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“, по Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. 

Според информацията новото общежитие ще бъде с капацитет до 180 човека и ще отговаря на всички европейски стандарти. За лишените от свобода са осигурени по-добри условия за изтърпяване на наказанието, а за служителите - по-добри и безопасни условия на труд. 

Ново съоръжение ще бъде открито от заместник-министъра на правосъдието Георги Николов, ще присъстват още главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, представители на Министерството на правосъдието, ГДИН и др.

Така, край Враца, Министерството на правосъдието ще разполага с две места за задържане – от отворен и затворен тип. Затворът е открит още през 1928 година и в него могат да бъдат задържани около 336 човека, сочи информация на сайта на министерството. 
Мая Ценова/БТА