/ Община Видин
Договор за инвестиционен кредит за изпълнение на проект "Реставрация и адаптация на Синагога-Видин в туристически обект "Културен център "Жул Паскин" бе подписан във Видин.

Осигуриха европейски средства за възстановяването на Видинската Синагога

Подписи положиха кметът на Община Видин Огнян Ценков и Мартин Заимов, изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД. На събитието присъства част от ръководния екип на Общината, както и заместник-областните управители на Област Видин Анжело Методиев и Лъчезар Попиванов, председателят на Общински съвет-Видин Генади Велков, представители на Регионалната организация на евреите „Шалом”-Видин, представители на бизнеса, културни институти и граждани.

Възстановяването на видинската Синагога започва тази година (СНИМКИ)

„За мен е истинско удоволствие да обявя тук пред вас, че днес ще подпишем договора за Синагогата, сподели кметът Ценков. И допълни: „Само преди няколко дни, на 29 май, в София в министерство на регионалното развитие и благоустртойстовто подписах договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от правителството, в размер на 8 275 300 лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Община Видин ще получи и допълнително финансиране от 1 500 000 лв. от Регионален фонд за градско развитие. Проектът за Синагогата в нашия град е първият одобрен проект по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, който след реализацията му ще превърне този емблематичен паметник на културата в център, обединяващ функциите на изложбено пространство, музей, многофункционална зала за събития и парк“. Ценков подчерта, че за първи път в световната история, еврейска общност дарява молитвен дом.

Огнян Ценков разясни механизма за финансиране на проекта, като подчерта, че средствата от „Фонда за градско развитие“, ще бъдат възстановени впоследствие от приходите, реализирани от туристическия обект.

Кметът изказа специални благодарности на Регионалната организация на евреите „Шалом” – Видин, за дарението, което е направила на Община Видин - сградата на Синагогата и терена, върху който е построена.

Той прочете благодарствено писмо от доц. д-р Александър Оскар, председател на Организацията на евреите в България „Шалом“. В него се казва: “Когато взехме единодушно решение да дарим на Общината собствеността на сградата, с моите колеги бяхме убедени, че постъпваме правилно и Вашите отговорни действия потвърдиха нашите очаквания във всяка стъпка от процеса.

Бързо, ефективно, в постоянен контакт с регионалната организация „Шалом“ във Видин, вие изпълнихте поетия ангажимент и необходимото финансиране е вече факт.“Кметът благодари и на Мартин Заимов,  изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“, за осигуряване на  допълнителното финансиране за реализирането на този мащабен проект, чието възстановяване ще стартира още тази година.
       
По време на срещата бе показан кратък филм за бъдещата визия на сградата и обектите, които ще бъдат изградени в непосредствена близост.