/ Община Видин
Кметът на Общината Огнян Ценков благодари на Правителството за поредната подкрепа за Видин, свързана с възстановяването и превръщането на Синагогата в културен център „Жул Паскин“.

Възстановяването на видинската Синагога започва тази година (СНИМКИ)

Той отправя специални благодарности и към регионалното сдружение на Организацията на евреите „Шалом“, към съгражданките си - Роза Маринова, Стрея Пунчева, Шели Владева, както и към ръководството на Организацията на евреите в България „Шалом” - д-р Александър Оскар, г-н Йосиф Меламед и г-н Максим Бенвенисти, за оказаното доверие и обществено значимия за видинчани жест, с направения акт на дарение на Видинската Синагога.

Отпуснатите пари - безвъзмездна финансова помощ са в размер на 8 275 300 лв. Проектът трябва да завърши за 24 месеца.