Меглена Плугчиева ще лобира за Видин
Меглена Плугчиева ще лобира за Видин / netinfo

Национална стратегия за развитие на дунавския бряг предложи, вицепремиерът Меглена Плугчиева, която беше във Видин по покана на кмета на общината Румен Видов.

Това е наложително, заради отнемането на почти метър годишно от българската територия вследствие на ерозионни процеси. Тя се ангажира с координиране на съвместни действия на правителството и дунавските общини за проучване и подготовка на материалите за стратегията.

Проектите, по които администрацията очаква финансиране от европейските програми бяха представени от кмета, от своя страна вицепремиерът пое ангажимент да лобира за одобрението им.

Разработването на трансграничен проект за университет с център Видин, който обединява български, сръбски и румънски региони и може да получи финансиране на европейско ниво, е един от акцентите.