/ Община Лом
Общините Лом и Пантелей, град Ниш, ще кандидатстват с поне 3 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC – България-Сърбия. Максималното финансиране за всеки проект е 600 000 евро общо за двете общини. 

"Младежи" „Устойчив туризъм“, и «Околна среда» - това са трите приоритетни оси на програмата за трансгранично сътрудничество, по която двете общини ще кандидатстват със съвместни проекти.
 
За това се договориха кметовете Пенка Пенкова и Братислав Василиевич на работна среща в Ниш, в която участваха и председателят на Общинския съвет Сръджан Нешич, а от Община Лом - зам.-кметът инж. Валентин Евтимов и експертът Наталия Стефанова.
 
«И двете общини имаме идеи, които предстои да превърнем в добри проекти. Вече 10 години с побратимената община Пантелей имаме отлично сътрудничество. Видими са и резултатите от нашите съвместни инициативи – в Лом модернизирахме  спортния комплекс "Дунавски юнак", ремонтиран бе пътят до Долно Линево, изградихме център за трансгранично сътрудничество, осъществихме обмен в областта на културата.

И в момента изпълняваме съвместен проект, с който ще ремонтираме основно и ще оборудваме бившия младежки дом в кв. Боруна, за да го превърнем в мултифункционален културен и туристически център. Изпълнението на този проект, както и на тези, които се надавям да бъдат одобрени, ще са от полза за хората и от двата региона» - каза кметът Пенка Пенкова.
 
Проектът «Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите» е на стойност 598 563 евро – 369 416 евро за българската, и 219 720 евро за сръбската община.

В Лом ще бъде обновен бившият младежки дом, а в сръбската община ще се ремонтира 300 м от път, който води до Церянската пещера и ще се извърши рехабилитация на път, водещ до манастира «Св. Йоан». Проектът включва и организирането на трансграничен рибен фестивал в Лом, а в Ниш – екскурзии до Церянската пещера. Срокът за изпълние на проекта е 24 месеца.