Изтича валидността на 1 770 лични карти на жители на област Монтана
Изтича валидността на 1 770 лични карти на жители на област Монтана / Дарик Враца - архив

В края на юни изтича срокът на валидност на 1 770 личните карти на жители на област Монтана. Броят на паспортите с изтичаща валидност е 19 651, а на свидетелствата за управление на МПС - 2 538. Група «Български документи за самоличност» напомня на гражданите:

Всеки български гражданин следва да подадете заявление за подмяна на изтичаща лична карта в срок до 30 дни от датата на изтичане на нейната валидност.
Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта. В противен случай се налага административна санкция (глоба) в размер - от 20 до 150 лв. на родител, настойник или попечител.

В тримесечен срок след изтичане на срока на валидност на паспорта следва документът да бъде върнат. Не е задължително подаване на заявление за издаване на нов паспорт.
За неспазване на 30-дневния срок за подаване на заявление за подмяна на български лични документи се налагат глоби от 20 до 150 лв., а глоба от 30 до 200 лв. се налага на лица, които изгубят, повредят или унищожат български личен документ.
За улеснение на гражданите пос-терминални устройства са монтирани на гишета в звената "Български документи за самоличност" в гр. Монтана, гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец.

Заплащането на таксите за издаване на български лични документи по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси може да бъде извършено още чрез банков превод в клона на обслужващата банка или с пощенски запис в пощенски клон.

През годината продължава практиката всяка седмица на организиран прием на заявленията, при който служители на паспортна служба обслужват с мобилна станция по домовете неподвижни и трудно подвижни хора, както и такива със заболявания, които нямат възможност да подадат документите си в съответното Районно управление или в ОДМВР Монтана. 30 трудно подвижни граждани са обслужени през месец май в област Монтана. В група «БДС» постъпват средно по 10 заявления на месец за обслужване с мобилна камера.