/ iStock/Getty Images
Предложение за инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на зелен водород ще разглеждат на предстоящото си заседание общинските съветници във Враца.

В докладната, внесена от кмета Калин Каменов, се посочва, че инсталацията ще има производствен капацитет от 730 метрични тона водород годишно, а захранването ще е от комбиниран соларен парк, който представлява система от ново поколение.

Ремонтът на Околовръстния път край Враца ще започне през 2025 г.

Тази система произвежда два пъти повече електрическа енергия и спестява два пъти повече вредни емисии при 3-5 пъти по-малко площозаемане в сравнение с обикновените системи. 

Една подобна инвестиция би довела до приходи за Община Враца, освен това проектът е изцяло съобразен с екологичните политики на Европейския съюз, а енергията, която ще се произвежда, е 100 % зелена, се посочва още в докладната на кмета.  

Тъй като се предвижда инсталацията да се изгради върху имот общинска собственост в землището на село Костелево, общинските съветници ще трябва да решат дали да позволят на фирмата-заявител да направи предпроектни проучвания за присъединяване към електропреносната мрежа и за водовземане или алтернативно водоснабдяване в поземления имот, на които иска да изгради инсталацията.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 25 юли.
Мая Ценова, БТА