щъркел
щъркел / ©freeimages
На 3 май на „зеления“ телефон на РИОСВ-Враца е получен сигнал за намерен в безпомощно състояние бял щъркел в района на стадион „Христо Ботев“ в града.   На птицата е оказана първа помощ от специалисти от ветеринарна клиника, при която след направена рентгенова снимка е установено, че едното крило е счупено, а другото е с прободна рана от сачма. 

От страна на инспекцията е извършена извънредна проверка на място и след установяване на състоянието й, птицата е транспортиран за лечение във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ в София.

Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Според чл. 39 от закона- лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.
 
РИОСВ - Враца