/ iStock/Getty Images
От днес до 19 ноември във Видин започва втори прием на заявления от местните жители за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични, съобщи зам.-кметът на общината Десислава Тодорова. Очаква се още 150 жители на община Видин да бъдат одобрени при втората покана, но критериите за тях различни от тези при първия прием.

Според новите изисквания към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота и към момента на подаване на документи кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2021 година местни данъци и такси. Ново е и изискването заявленията да се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в община Видин, а не както досега и чрез електронен адрес.

Започна кампания за подмяна на печки на твърдо гориво с екологични във Видин

При първия прием на документи, който се проведе в периода 15 април - 17 май бяха получени общо 3379 заявления, от тях 2905 са одобрени. Наличният финансов ресурс по проекта дава възможност да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства в община Видин, което е причина и за обявяването на втората покана, уточняват от общината.

Проектът "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин" се изпълнява от общината и е на стойност 12 453 598 лева, като финансирането е осигурено от ОП "Околна среда /2014-2020/". Реалната подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологични ще започне през пролетта на 2022 година
БТА