/ iStock/Getty Images
Във Видин започна информационна кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с нови, отговарящи на съвременните екологични стандарти, съобщават от общината. Дейностите са първи етап от проекта ѝ "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин".

В първия етап, който ще приключи на 31 май т.г., ще се извърши проучване и анализ на използваното отопление и нагласите на населението в общината, ще се състои разяснителна кампания за подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни. През втория етап предстои подмяна на уредите на дърва и въглища с екологични източници, съобразно техническите решения от първия етап.

Проектът се изпълнява със средства от ОП "Околна среда /2014-2020/" и е на обща стойност 12 453 598.83 лева.