/ netinfo
Образованието, наред със социалната политика и политиката за доходите, остават сред основните приоритети на настоящото управление, коментира народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова, след като снощи парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2019 г.

Колко деца са върнати в училище?

С близо 450 млн. лева повече са средствата за образование, заложени в бюджета, обясни Стоянова, която е член на парламентарната Комисия по образование и наука. Общият размер на разчетените разходи за сектора през 2019 г. е 4 203,4 млн. лв., което представлява 3,6% от Брутния вътрешен продукт.

400 милиона повече за образование през 2019 г.

Предвидено е ново увеличение на възнагражденията на педагозите в училищната и предучилищната система, в размер средно на 20%. „По-високите доходи са предпоставка за привличане на повече млади педагози и специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация във всички образователни институции, дори и тези в най-малките и отдалечени населени места“, коментира народният представител.

В бюджета е предвидено увеличение и на заплатите на непедагогическите специалисти, обясни още Станислава Стоянова. Повече средства са заложени за занимания по интереси на децата, за механизма за работа с ученици от уязвими групи, за ученически стипендии и програми за развитие на образованието, за увеличаване и диференциране на добавката за хранене, за транспорт на ученици и други.

Станислава Стоянова, ГЕРБ: ВТУ е академична светиня от национален мащаб

В сферата на висшето образование и науката също са предвидени повече средства - за стипендии и издръжка на обучението на студенти и докторанти, за студентски такси по обучение в специалности с бъдещ недостиг на пазара на труда и дриги.

„Политиката в областта на висшето образование е насочена към устойчиво развитие и повишаване качеството на обучение, както и ориентирането му към нуждите на пазара на труда“, коментира народният представител от най-голямата парламентарна група Станислава Стоянова.